آی ویژن اتوبوس-تریلی-قطار

مقدمه:

خواب آلودگی راننده منجر به ازبین رفتن کارایی راننده می گردد این امر در کاهش سرعت واکنش راننده ، کاهش تسلط راننده بر فرمان ماشین ، کاهش توانایی حفظ فاصله مناسب با خودروی جلویی و افزایش تمایل به رانندگی بصورت ذهنی ، نمود می باید. خواب آلودگی یکی از دلایل عمده تصادفات جاده ایست که در حدود 20-30 درصد از تصادفات جاده ای بدون شک به خواب آلودگی رانندگان مرتبط است. ریسک تصادف فردی که در حدود 17 ساعت رانندگی کرده است در حدود دو برابر یک فرد نرمال است. اقدامات مقتضی برای جلوگیری از آثار خواب آلودگی به هنگام رانندگی ، توسط خود رانندگان ، شرکت های خصوصی و دولتی باید صورت گیرد. شرکت های حمل و نقل با اتخاذ سیاست های مناسب قادرند رانندگان و نیز مدیریت شرکت را از وجود این خطرات آگاه سازند. جاده ها باید به خطوط لبه و وسط جاده مجهز گردند که در صورت عبور وسیله نقلیه از آن ، با ایجاد لرزش یا هشدار صوتی رانندگان را آگاه نمایند. در آینده قوانین مرتبط با رانندگی و مدت زمان استراحت رانندگان ، با جدیت ، آثار ناشی از خواب آلودگی را کنترل خواهد کرد . هم چنین با مجهز کردن وسایل نقلیه به سیستم های تشخیص خواب آلودگی می توان گام مهمی را برای کاهش تصادفات ناشی از عدم هوشیاری راننده برداشت. در چند سال اخير موضوع ايمني خودروها اهميت ويژه اي پيدا كرده است و به تازگي تحقيقات زيادي بر روي آن انجام گرفته است. سيستمهاي هوشمند نظارت برراننده از جمله مواردي است كه در ايمني خودروها مورد توجه قرار گرفته، به طوري كه اين سيستمها با تشخيص هوشمند شرايط حادثه ساز، سعي در كمك و هشداردادن به راننده را دارند. با استفاده از اين گونه سيستمهاي هوشمند، ميتوان حوادث و تصادفات رانندگي را به طور قابل ملاحظه اي كاهش داد.

fdd-detect03.jpg

توضیحات سیستم آی ویژن:

در هنگام خواب آلودگي، ظاهر و چهره فرد دچار تغييرات محسوسي ميشود كه مهم ترين اين تغييرات در چشم، سر، دهان و وضعيت نشستن است. با تصويربرداري ازراننده و كمك گرفتن از روشهاي پردازش تصویر ميتوان نشانه هاي بصري خواب آلودگي را استخراج كرد. طولاني تر شدن زمان پلك زدن، حركت آرام پلك، نزديك شدن پلك ها به يكديگر يا حتي بسته بودن پلك ها، پايين افتادن مكرر سر، خميازه كشيدن، خيرگي چشم، بي حسي، خماري و خمودگي در ظاهر معمولي ترين ويژگيهاي بصري يك شخص خواب آلوده مي باشند. بينايي ماشين يك تكنيك غيرمزاحم براي تشخيص نشانه هاي بصري شخص خواب آلوده ميباشد. در اين شيوه تصاوير شخص توسط دوربيني كه در جلو او قرار دارد گرفته شده و سپس توسط تكنيكهاي بينايي ماشين وپردازش تصوير نشانه هاي موردنظر از آن استخراج ميشود. بيشترين تحقيقاتي كه در اين گروه از روشها انجا م شده در مورد بررسي چشم واستخراج نشانه ها از آن است. بررسي چشم جزو موفقترين روشها براي تشخيص خواب آلودگي است كه در آن برروي تغييرات و حركات چشم تمركز ميشود .

EV-Savari02.jpg

با توجه به اینکه در سرعت های بالا ، عواملی نظیر پایین افتادن یا عقب رفتن بیش از حد سر ، چرخش و نگه داشتن صورت به چپ و راست بیش از زمان مجاز و . . . موجب کاهش هوشیاری راننده نسبت به جاده می گردد تصمیم بر این شد که سیستم حاضر ، علاوه بر تشخیص خواب آلودگی ، عدم توجه کافی به رانندگی در سرعت های بالا را نیز به راننده گوشزد نماید. بدین ترتیب عنوان پروژه به سیستم تشخیص عدم هوشیاری راننده تغییر یافت تا از مزیت نسبتا جامع تری نسبت به سیستم های موجود برخوردار گردد.

fdd-detect09.jpg

برخی ویژگی های برجسته آی ویژن:

این سیستم به گونه ای طراحی شده است که به راحتی میتواند در انواع وسایل نقلیه عمومی مانند اتوبوس و قطار به راحتی نصب شود ، همچنین این سیستم در انواع تریلی ها و کامیون ها قابل نصب و استفاده می باشد. با توجه به عمومیت پیشگیری خواب آلودگی و عدم توجه راننده با این سیستم در تمام کشورها ، این شرکت در تلاش است تا به زودی نسبت به صادرات این محصول به کشورهای مختلف جهان اقدام نماید.

در این سامانه ، تشخیص خواب آلودگی راننده با استفاده از پردازش تصویر است. این روش نیازی به استفاده از سنسورهای تماسی ندارد و تنها با تکیه بر تصاویر اخذ شده از چهره راننده و تشخیص وضعیت چشم راننده به قضاوت در مورد وضعیت هوشیاری راننده می پردازد.

الگوریتم های پردازش تصویر قادر به تشخیص و هشدار خواب آلودگی در روز و شب با دقت 91 درصدمی باشد .

fdd-detect11.jpg

استفاده از امکانات داخل خودرو تا حد امکان و عدم نیاز به یک سیستم کامپیوتری مجزا در خودرو برای تشخیص خواب آلودگی.

قابلیت استفاده و نصب این سیستم در خودروهای سبک ، سنگین ، اتوبوس و تریلی.

فعال سازی آستانه گذاری در سرعت ، برای شروع به عملکرد سامانه.