سیستم ثبت تخلف چراغ قرمز

مقدمه:

سامانه ثبت تخلف عبور از چراغ قرمز محصولی مبتنی بر فناوری پردازش تصویر  و رادار است که با هدف شناسایی تخلف کلیه وسایل نقلیه که در زمان غیرمجاز، اقدام به عبور از چراغ قرمز تقاطع ها می نمایند، طراحی گردیده است. این سامانه، قابلیت ثبت مكانيزه تخلفات توقف روی کانال عابر پیاده را نیز دارا می باشد. هدف این سیستم آگاهی و ترویج فرهنگ ایستادن پشت خط ایست توسط رانندگان ، احترام به حقوق عابرین پیاده و پاکسازی کانال عابر هنگام چراغ قرمز، پاکسازی تقاطع در زمان انتهایی چراغ سبز و عدم عبور خودروها از خط ایست هنگامی که مسیر روبه رو به علت ترافیک مسدود است،کاهش تصادفات حاکی از تخلف عبور از چراغ قرمز به دلیل خلوت بودن مسیر در شب و عدم به کارگیری نیروی انسانی در تقاطعات جهت ثبت تخلفات از مهمترین اهداف اجرای سیستم ثبت تخلفات در تقاطع های کشور است.

دانلود رایگان نرم افزار پلاک خوان بزرگراهی پلاک ویژن

banner-red-light1

این سیستم محصولی مبتنی بر فناوري پردازش تصویر و رادار است و با هدف شناسایی  ، اعمال تخلف کلیه وسایل نقلیه که در زمان غیرمجاز، اقدام به عبور از چراغ قرمز تقاطع ها می نمایند، طراحی گردیده است. اصلی ترین تجهیزات سیستم شامل دوربینها، پردازشگر و بوردهاي کنترلی می باشد که در تقاطع نصب می شوند و از طریق نرم افزار مرکزي سیستم، با توجه به شکل هندسی تقاطع، فازبندي چراغ راهنمایی و وضعیت مسیرهاي گردشی (اعم از چپ گرد، راست گرد، آزاد و یا ممنوع بودن آنها در فاز چراغ قرمز) محدوده هایی به صورت مجازي توسط سیستم ترسیم می شود و در صورتی که تخلفی صورت گیرد، بلافاصله از طریق سیستم خودکار قرائت پلاك خودرو، پلاك خودروي متخلف تشخیص و در بانک اطلاعات خودروهاي متخلف ثبت می شود. در ضمن عکس ثبت شده از خودرو حین ارتکاب تخلف براي صدور برگه جریمه در سیستم ضبط می شود. سیستم طراحی شده مبتنی بر سیستم پردازش تصویر و رادار می باشد.

 

نحوه عملکرد سیستم:

سامانه ثبت تخلف عبور از چراغ قرمز در تقاطع ها جهت نظارت بر توقف خودروها پشت خط عابر پیاده نصب می گردد و با استفاده از الگوریتم های پردازش تصویر و رادار تمامی خودروها را بر اساس دید سه بعدی تشخیص داده و رهگیری می نماید. در صورت بروز تخلف سیستم به صورت هوشمند دو عکس شاهد که در هر دوی آن ها تصویر وضعیت چراغ راهنمایی و مکان خودروی متخلف مشخص است تهیه می نماید. این دو عکس به گونه ای انتخاب شده اند که عکس اول متعلق به زمانی است که خودرو وارد وضعیت تخلف گردیده است و عکس شاهد دوم مربوط به مدتی بعد از عکس شاهد اول است که تخلف محرز شده و خودرو در حال خروج از تقاطع می باشد. تشخیص خودروها و تخلفات در این سیستم بر اساس دید سه بعدی و مستقل از پلاک می باشد به گونه ای که خودروهای بدون پلاک استاندارد و یا با پلاک مخدوش که توسط نرم افزار پلاک خوانی خوانده نمی شود نیز در این سیستم تشخیص داده شده و در صورت تخلف برای آن ها یک تخلف کامل ثبت می گردد. همچنین مکان و محل نصب پلاک در این سیستم تاثیری در تشخیص تخلف خودروی متخلف ندارد.

دانلود رایگان نرم افزار پلاک خوان بزرگراهی پلاک ویژن

redlight-detect

اجزای سیستم:

زمان نورگیري دوربین کمتر از یک هزارم ثانیه است. به این ترتیب می تواند حتی در حالت حرکت خودرو با سرعت بسیار زیاد نیز تصویر واضحی از آن تهیه نماید. این دوربین مجهز به فلاش نیز بسته به شرایط نوري به طور اتوماتیک تنظیم می گردد و در هر شرایط آب و هوایی و نور عمل می نمایند
اجزاي سیستم به 3 دسته کلی طبقه بندي می گردند: سخت افزار، نرم افزار و سیستم ارتباطی که در ادامه به تفصیل آن ها خواهیم پرداخت.
سخت افزار: این سیستم متشکل از مجموعه دوربین ها، بوردهاي الکترونیکی، پروژکتورهاي مادون قرمز، رادار ، پردازنده و اتصالات مربوطه می باشد .
نرم افزار:  شامل نرم افزار پردازشی و مدیریتی می باشد. نرم افزار پردازشی : شامل نرم افزار تشخیص اجسام متحرك و نرم افزار پلاك خوانی و نرم افزار مدیریتی : شامل نرم افزار ذخیره اطلاعات و نرم افزار انتقال اطلاعات به مرکز.
سیستم ارتباطی:  ارتباطات این سامانه شامل ارتباط دکل ها با سیستم مرکزي می باشد.

 

baneer-redlight-2